Köşe Yazısı

Yabancı düşmanlığı “Zenofobi”

Modern çağın bir olgusu gibi görünse de, göç; insanlık tarihi kadar eskidir. Özellikle savaş, baskı, zulüm ve insan hak ihlallerinden kaynaklanan kitlesel göçler ile birlikte insan toplulukları yaşantılarının ya bir..

Yabancı düşmanlığı “Zenofobi”

Modern çağın bir olgusu gibi görünse de, göç; insanlık tarihi kadar eskidir. Özellikle savaş, baskı, zulüm ve insan hak ihlallerinden kaynaklanan kitlesel göçler ile birlikte insan toplulukları yaşantılarının ya bir bölümünü ya da tamamını geçirmek üzere başka bir yerleşim yerine yer değiştiriyor. En basit anlatımıyla coğrafi bir yer değiştirme olayı olan kitlesel göç olgusunun sonuçları ise o kadar basit değil. Nitekim dünya genelinde yasadışı göçmen ve sığınmacılara yönelik olumsuz tutum ve davranışlar  kayda değer bir  biçimde  arttı.  Söz konusu bu tutum ve davranışların en belirgini ise   ”yabancı korkusu ve düşmanlığı”  olarak tanımlanan  “zenofobi”dir. Zenofobi tanım olarak yabancı düşmanlığı olsa da çoğu zaman yabancılardan nefret etme ve onları yok sayma anlamlarında da kullanılmaktadır.

“Suriyeli sığınmacılar” sorunu ile birlikte zenofobi ülkemizin de görmezden gelemeyeceği bir realite oldu. Özellikle de göç alan ülkenin gençleri, yani Türk gençleri genel anlamda yabancılara karşı olumsuz tutuma sahip. Konu üzerine yapılan çalışmalarda gelir düzeyi daha düşük, buna karşın eğitim düzeyi daha yüksek olan gençlerin özelde Suriyeliler’e genelde ise bütün göçmenlere karşı daha zenofobik tutum ve davranış sergiledikleri söylenebilir.

Göç alan ülkenin gençleri açısından bu zenofobik tutum ve davranışların meşru bir zemini, geçerli bir nedeni ve mantıklı bir açıklaması bulunuyor. Bu argümanlar; Kitlesel göçler ile birlikte göç alan ülke insanına yönelik tehdit unsurlarının artması,  göç alan ülkenin sosyo/demografik yapısının bozulması ile yaşanabilecek kültürel ve dini problemler, iskân, sağlık, eğitim, gibi temel ihtiyaçlara karşı ulaşım zorluğu,  hak ve özgürlük kavramlarına karşı olası müdahaleler şeklinde sıralanabilir.

Ez cümle, kitlesel göçler tarihten günümüze geri döndürülemeyecek sonuçlar doğurabilir. Kavimler göçü modern hukukun, modern kurum ve kuruluşların, mimarinin ve eğitimin öncülü olan Roma İmparatorluğunu tarih sahnesinden silerken, aynı kavimler göçü bugünkü Avrupa devletlerinin var olmasına ve nihayetinde Avrupa Birliği gibi ulusüstü bir organizasyonun var olabilmesini de mümkün kılmıştır.  İki ucu keskin bir bıçak olan göç olgusu ve onun sonuçları üzerine olan tartışmalar daha çok su götürecek gibi görünüyor.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL