eğitim Güncel Yerel

YÖKAK Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Kurumsal İzleme Raporu Yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında izleme programına alınan Giresun Üniversitesi’nin Kurumsal İzleme Raporu yayımlandı.

YÖKAK Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Kurumsal İzleme Raporu Yayımlandı

Giresun Üniversitesi 2018 yılında YÖKAK tarafından yürütülen “Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programı” kapsamında, dış değerlendirme sürecine tabi tutulmuştur. Bu süreçte Değerlendirme Takımının hazırladığı Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) ile üniversitenin güçlü ve gelişmeye açık yönleri tespit edilmiştir. Giresun Üniversitesi’nde 2020 yılında Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün kurulması ile tüm kalite süreçleri KGBR’de belirtilen tespitler doğrultusunda yürütüldü.18 Ağustos 2021 tarihinde ise YÖKAK’ın belirlemiş olduğu İzleme Takımı tarafından 2018 yılı KGBR’sine dayalı olarak toplamda altı oturumdan oluşan çevrim içi “YÖKAK İzleme Programı” ziyareti gerçekleştirildi.

İzleme Programında; “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Senato ve Kalite Komisyonu üyeleri, kurumun farklı birimlerini temsil eden akademik ve idari personel, farklı oturumlarda bir araya gelerek üniversitenin kalite süreçleri hakkında gerçekleştirilen iyileştirmelerle ilgili İzleme Takımına bilgi akışı sağlamıştır. İzleme Takımının sorularının cevaplandığı ziyarette 2018 yılı KGBR’si kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmeler hakkında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Elif Çepni’nin başkanı, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ile Prof. Dr. Berna Yazıcı’nın akademik değerlendiricileri ve Tugay Durak’ın öğrenci değerlendiricisi olarak yer aldığı İzleme Takımının, üniversitemizin kalite süreçlerinde gerçekleştirdiği çalışmalardan ve iyileştirmelerden duydukları memnuniyetleri dile getirmeleri ile program sona ermiştir.
İzleme Programı neticesinde, yapılan görüşmeler ve İzleme Takımına sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda Giresun Üniversitesi 2021 yılı “Kurumsal İzleme Raporu” hazırlanmıştır. 5 Nisan 2022 tarihinde YÖKAK web sitesinde yayımlanan Kurumsal İzleme Raporu sonucunda üniversitemizin öne çıkan yönleri şunlardır:
– 2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesinin genç bir üniversite sayılabilecek olmasına rağmen kalite kültürünün gelişmesi, yaygınlaşması ve içselleştirilmesi noktasında büyük gelişmeler kaydettiği tespit edilmiştir.
– Üniversitede 2018 yılında çalışmalarına başlanan ve kapsamlı bir şekilde hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planı ile kurumun amaçlarının, hedeflerinin ve bu doğrultuda belirlenen performans göstergelerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinin tanımlandığı, sistematik şekilde izlendiği ve kalite güvencesi sistemi çalışmalarıyla uyumlu, örtüşen mekanizmalar çerçevesinde yürütüldüğü gözlemlenmiştir.
– Giresun Üniversitesi kalite güvencesi süreçlerinin, kurumun 2020 yılında yeniden yapılandırdığı Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde iç ve dış paydaş görüşleri dikkate alınarak “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Toplumsal Katkı”, “Yönetim Sistemi”, “Uluslararasılaşma”, “Uzaktan Eğitim” politikaları ve bu politikalar çerçevesinde geliştirilen eylem planları ile ilgili komisyonlar ve birimlerde gerçekleştirilen uygulamalarla yürütüldüğü gözlemlenmiştir.

– Üniversitede periyodik olarak birimlerden alınan veriler doğrultusunda raporların yönetim bilgi sistemi aracılığı ile üretilmesi, Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzunun hazırlanmış olması, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfası altında tüm etkinlik ve raporların şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşılması kurumun kalite kültürünün içselleştirme yolunda kat ettiği çok önemli gelişmeler olarak gözlemlenmiştir.
– Üniversitede fiziksel altyapı çalışmaları kapsamında yapılan iyileştirmeler sonucu Giresun Merkez Aksu Mahallesinde sağlıkla ilgili oluşturulan Doğu Kampüsü planlaması ile ortak alanların kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar memnuniyetle gözlemlenmiştir.
– Üniversitenin, bünyesindeki meslek yüksekokulları ile bölgenin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ve sektör-öğrenci iş birliğini sağlaması, “Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi”, “Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ve “Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile toplumsal katkıya yönelik hizmetler sunması ve “fındık” alanında ihtisaslaşma programına dahil edilmesiyle ön plana çıktığı tespit edilmiştir.
– Üniversitenin misyon ve vizyonu, stratejik planı, kalite politikaları kapsamında kanıta dayalı şeffaflık ve liyakate dayalı yönetim anlayışını kuruma yerleştirme yolunda ciddi bir dönüşüm içerisine girdiği anlaşılmaktadır. Giresun Üniversitesinin gelişmeye açık yönlerini tanımakta olduğu ve bu doğrultuda iyileştirme faaliyetlerini kararlı bir biçimde gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL