Köşe Yazısı

MİLLÎ GÖRÜŞÜN ANATOMİSİ

MİLLÎ GÖRÜŞ; maddî ve manevî kalkınmanın olmazsa olmazları, temel taşları, alt yapısı ve özü olan kendine münhasır, malûm, ve aşağıda bazılarını zikredeceğimiz ilke ve prensiplerinin hayata uygulanmasını, hayat modeli kabul..

MİLLÎ GÖRÜŞÜN ANATOMİSİ

MİLLÎ GÖRÜŞ; maddî ve manevî kalkınmanın olmazsa olmazları, temel taşları, alt yapısı ve özü olan kendine münhasır, malûm, ve aşağıda bazılarını zikredeceğimiz ilke ve prensiplerinin hayata uygulanmasını, hayat modeli kabul edilmesini ön görür.

MİLLÎ GÖRÜŞ; din, mezhep, meşrep, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden; makamına, mevkisine, statüsüne, servetine, şöhretine, nüfuzuna bakmadan bütün insanları birinci sınıf, muhterem, hukuk karşısında eşit ve saygı değer kabul eder.

MİLLÎ GÖRÜŞ; haksızlığın, zulmün, zorbalığın, dayatmanın, kin ve husumetin, kavga ve gürültünün, insan hak ve hürriyetlerinin ihlâlinin ortadan kaldırılmasını; hakkın ve adaletin, barış ve kardeşliğin, huzur ve güvenin tesis edilmesini hedef alır.

MİLLÎ GÖRÜŞ; gücün, çoğunluğun, imtiyazın, servetin değil; doğuştan gelen, anlaşmalardan elde edilen, emek karşılığı oluşan ve hukuktan kaynaklanan hususların hak sebebi olarak kabul edilmesini savunur.

MİLLÎ GÖRÜŞ; “Önce ahlâk ve maneviyat; Ağır, yaygın ve süratli sanayi, bilim ve teknoloji; Şahsiyetli, onurlu bir dış politika” ilkelerini devlet idaresinde vazgeçilemez ilkeler olarak kabul eder.

MİLLÎ GÖRÜŞ; “Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve adalete dayalı Yeni Bir Dünya” prensiplerini özümseyen bir zihniyetin tezahürüdür.

MİLLÎ GÖRÜŞ; başkalarının hakkını yeme, başkalarına da hakkını yedirme şeklinde ifade edilen bir anlayış ile beraber; tüm insanların doğuştan ve insan olma hasebiyle elde ettikleri “yaşama hakkı, mülk edinme hakkı, nesil hürriyeti, din hürriyeti ve akıl hürriyeti” haklarının mukaddes kabul edilmesini ve korunmasını esas alan bir düşünce sistemini benimser.

MİLLÎ GÖRÜŞ;  israfı, tüketimi, ithalatı, borçlanmayı değil; yatırımı, istihdamı, üretimi, tasarrufu, ihracatı ön görür, plan ve projelerini bu esaslara uygun olarak yapar ve iş başına gelince de asla taviz vermeden, geri adım atmadan proğramlarını uygulamaya koyar.

MİLLÎ GÖRÜŞ; insanlar arasında ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, kutuplaştırmayı değil; birlik ve beraberliği, kucaklaşmayı, sevgi ve saygıyı, muhabbeti ; cemiyette birlikte ve güven içinde beraber yaşamak için gereken hassasiyeti göstermeyi, bu uğurda gereken her türlü tedbiri ve önlemi almayı; bedeli her ne olursa olsun hukukun evrensel kuralları dahilinde insanların huzuru ve mutluluğu adına bu ortamı temin etmeyi gaye edinir.

MİLLÎ GÖRÜŞ; hayat modeli olarak İslâmî sistemi benimsediğinden adı her ne olursa olsun, inancına uymayan diğer sistemleri önemsemez. Bu itibarla da, kurtuluşu, huzuru, mutluluğu Avrupa’da, Amerika’da, Rusya’da veya başka yerlerde değil, ilâhî kanunlarda arar; Allah’ın sadece yaratıcı değil, aynı zamanda yönetici olduğuna inanır. Hülasa olarak, bâtılın sadece sol cenahına değil, sağ cenahına da karşı çıkar, muhalefet eder.

MİLLÎ GÖRÜŞ; Makam ve mevki, çıkar ve menfaat uğruna inancını, ideallerini, davasını, ülke ve millet menfaatlerini örselemeyi, ötelemeyi, ertelemeyi, terk etmeyi asla kabul etmez, edemez.

MİLLÎ GÖRÜŞ’ün burada saydığımız ve sayamadığımız, bildiğimiz veya bilemediğimiz ilkeleri, prensipleri İslâm’ın emir ve yasakları ile mütenasip olduğundan dolayı, Millî Görüş camiası rotasını kıbleye çevirir.

Milli Görüşün manasını, hedefini, anatomisini Milli Görüşün banisi, lideri merhum hocamız Necmeddin ERBAKAN şöyle tarif etmiştir. “Bizim siyasetimizin ilke ve prensipleri dinimizin bize emrettikleridir. Biz bizatihi sadece siyaset yapmıyoruz, aynı zamanda cihad ediyoruz.”

Selam, Hakk’a tabi olanlara, hak edenlere….Dua ile…

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL