Yerel

Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu Toplantısı Yapıldı

2023 yılı fındık hasat döneminde, il genelinde alınacak tedbir ve önlemleri değerlendirmek amacıyla Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali Yardımcısı Nurullah Cemil Erciyas başkanlığında yapılan toplantıya, kamu kurumlarının temsilcileri, Fındık Araştırma Enstitüsü, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Fiskobirlik yöneticileri katıldı.

Toplantıda; mevsimlik gezici tarım işçisi olarak fındık toplamak amacıyla, bulundukları illerden ilimize gelen/gelecek olan vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunların tespiti ve bu sorunların giderilmesine yönelik aşağıdaki kararlar alındı.

KARARLAR

İlimize tarım işçisi gönderen İl Valiliklerine; tarım işçilerinin beraberinde zorunlu olmadıkça 16 yaşının altında çocukların ve 65 yaşın üstündeki sağlık sorunu olan vatandaşların getirilmemesi konusunda bilgilendirme yapılmasına,
Tarım işçilerinin; Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği kapsamında Aracı Belgesi olan kişiler nezaretinde, gerekli sağlık ve hijyen tedbirleri alınarak, toplu ulaşım araçları ile transit şekilde ilimize gönderilmesi konusunda ilgili Valiliklere bilgi verilmesine,
İlimize fındık toplamak üzere işçi getiren/getirecek olan “Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Belgesi” bulunan aracılara; işçi talebi olmadan ihtiyaç fazlası işçi getirilmemesi ve bu konuda mağduriyet yaşatılmaması konusunda il ve ilçe Ziraat Odası Başkanlıklarınca gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına,
Geçici konaklama merkezlerinde ilgili kurumlar tarafından gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasına,
Geçici konaklama alanlarında görev yapmak üzere, Merkez’de İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince, ilçelerde ise ilgili Kaymakamlıklarca kamp sorumlusu görevlendirilerek kamp sorumlularınca yerleşim yerine gelen gezici tarım işçileri ve ailelerine ait kayıtların tutulmasına,
Geçici konaklama merkezleri girişine, konaklama alanında uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme yazılarının/levhalarının asılmasına,
Konaklama merkezinde temizlik ve hijyen kuralına riayet edilmesi için gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca alınmasına,
Kamp sorumlularınca, yerleşim yerine gelen işçilerden, sağlık sorunu yaşayan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
Geçici konaklama merkezinde/alanında, gebe, lohusa, bebek, engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için gerekli halk sağlığı tedbirleri başta olmak üzere işçilerin ve ailelerinin bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli olarak sağlık taraması, aşılama, bebek ve çocukların gelişimi takip edilerek bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması için gerekli tedbirlerin alınmasına ve gerekirse mobil sağlık ekipleri oluşturulmasına,
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal hizmetler kapsamında ailelerin bilgilendirilmesi, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara sunulan hizmetlerden yararlandırılması ve ayrıca, okul çağına gelmemiş çocuklar için geçici yerleşim alanında görevlendirilecek çocuk gelişim uzmanlarınca eğitim ve bakım hizmetlerinin sunulmasına,
İl Müftülüğünce, İl genelindeki camilerden; fındık hasadında 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılmaması, tarım işçileriyle ilgili bahçe sahipleri tarafından gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, fındık hasadında çalıştırılacak işçilere ait kimlik bilgilerinin bahçe sahibince bağlı olduğu köy/mahalle muhtarlıklarına iletilmesi konusunda bilgilendirme çalışması yapılmasına,
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, gezici tarım işçilerinin yolculuklarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde uygun araçlarla yapabilmeleri ve ilimize gelen/gelecek olan geçici tarım işçileri ve ailelerinin, kimliksiz dolaşmalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığınca, fındık tarımı yapan bahçe sahiplerine (işverenlere) yönelik, mevsimlik tarım işçilerini İŞKUR’a kayıtlı tarım aracı belgesi olan kişiler aracılığı ile temin etmeleri konusunda bilgilendirme çalışması yapılmasına,
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği’nin 11. maddesi gereği; tarım işçilerinin kayıt altına alınması amacı ile; tarım aracılarının, işçi temin ettikleri her bahçe sahibi (işveren) ve işçi arasında örneği “Yönetmelik” ekinde bulunan “Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi” düzenlemesine, düzenledikleri sözleşmeyi tanzim tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne onay için teslim etmelerine,
Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi düzenlenmeden, gezici tarım işçisi çalıştıran bahçe sahibine (işverene), işçi temininde aracılık yapan tarım aracısına; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre 2023 yılı için 1295 TL idari para cezası uygulanmasına,
Fındık tarımı yapılan köy/mahalle muhtarları tarafından “Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi” imzalanmadan gezici tarım işçisi çalıştırılmaması yönünde, fındık tarımı yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapılmasına,
Fındık hasadı sonrası üreticilerin; patozdan çıkan fındık zuruflarını ve fındık bahçelerinde yapmış oldukları zirai bakımlardan çıkan çalı, çırpı gibi atıkları yol kenarlarına bıraktıkları ve bunların yol kanalları ile büz ve menfezleri tıkadıkları, bu durumun şiddetli yağmurlarda yollarımızın alt yapılarına büyük zarar verdiği, bu nedenle yol kenarı kanallarına doldurulan fındık kabukları ile fındık bahçesi temizliğinden çıkan dal artıklarının bulunduğu yerlerin ilgili bahçe sahiplerince temizlenmesinin sağlanmasına, yol kenarlarında ve yol üzerinde fındık patoz çekim işlemi sonunda ortaya çıkan zürufun yol üzerinde bırakılmamasına, bırakanlar hakkında kamu malına zarar verme, çevre kirliliği yaratma ve emre uymama nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre 1295 TL idari para cezası uygulanmasına, bu konuda Belediye Başkanlıkları, kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları tarafından gerekli denetimlerin yapılmasına,
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun “Çalışma İzin Muafiyeti” başlıklı 13. maddesi ile Karadeniz Bölgesinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde) Gürcü uyruklu kişilerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışabilmeleri yönünde yasal düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda fındık tarımında Gürcü uyruklu işçilerin çalıştırılabilmesi için, bahçe sahiplerince İl Merkezi’nde Göç İdaresi Müdürlüğünden ve ilçelerde Kaymakamlıklardan işçi adına muafiyet belgesi alınmasına ve bu belgeye istinaden işçilerin yılda 90 günü aşmayacak şekilde izinli olarak çalıştırılmasına, ayrıca “Uluslararası Koruma, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik” ile Ülkemizde geçici koruma sağlanan yabancılar ile uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteci statüsünde bulunan yabancıların kayıt dışı çalışmalarının da önlenmesi amacıyla kayıtlı oldukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden (İŞKUR) “Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi” almasına, aldıkları belgenin sadece mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışma hakkı verdiğine, izin belgesi almadan yabancı işçi çalıştırılmamasına, çalıştırılması ve çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, işçiyi çalıştıran hakkında her bir yabancı işçi için 35.815 TL, izin almaksızın işverene bağımlı çalışan her bir yabancı işçiye de 14.318 TL idari para cezası uygulanacağı konusunda üreticilere ve muhtarlıklara yönelik bilgilendirme çalışması yapılmasına karar verildi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL