Güncel

Giresun’un Milletvekili Necati Tığlı; “Batlamalı Hemşerilerinin Yanında”

CHP’li Necati Tığlı, Batlama Vadisinin Giresun’un 16’ncı ilçesi olması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Giresun’un Milletvekili Necati Tığlı; “Batlamalı Hemşerilerinin Yanında”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı; Giresun için yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Batlama Vadisi’nin ilçe olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Kanun teklifi sundu.

Bünyesinde barındırdığı 30’a yakın köy ve sürekli artan nüfusuyla bir ilçe konumunda olan, geçmişte iki belde belediyesi deneyimini tecrübe etmiş Batlama Vadisinde yaşayan vatandaşlarımız hem merkezi idare teşkilatı bakımından hem coğrafi konumu, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, hem yerel hizmete erişim imkânı ve insani ihtiyaçlarının karşılanması yönünden ilçe kurulmasını beklemektedir.

Tığlı’dan,  AKP’li Vekillere Çağrı

Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Batlama Vadisi’nin ilçe olması için kurulan komisyon ile yaptığı görüşmelere dayanarak ve uzun zamandır yaptığı incelemelere istinaden, Batlama Vadisinin Giresun’un 16’ncı ilçesi olması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Yaptığı açıklama da Giresun ilinin AKP’li Milletvekillerine de çağrı yapan Tığlı “gelin bu işi birlikte çözelim, tüm şartları bünyesinde barındıran Batlama Vadisi’nin ilçe olması için ortak hareket edelim” dedi.

75 km’lik çevre uzunluğuna ve 161,4 km²’lik alana sahip Giresun Batlama Çayı Havzası’nda Orhaniye, Seyitköy, Akıncı, Ergence, Burhaniye, Hisargeriş, Sıvacı, Lapa, Uzkara, Çaldağ, Melikli, Çamlık, Okçu, Çimşir, İnişdibi ve Soğukpınar köylerinin tamamı; Alınca, Uzgur, Çukurköy, Akköy, Sayca ve Gedikli köylerinin büyük bir kısmı, Yukarı Alınlı, Kemaliye ve Ezeltere köylerinin  toprağının, anısının, emeğinin bulunduğunu ifade eden CHP’li Tığlı, “Havzadaki köylerin nüfusu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 7 bin 600 civarındadır. Daha önce bünyesinde Çaldağ ve İnişdibi’nde 2013 yılına kadar belde belediyesi bulunduran Batlama Vadisinin Giresun merkeze olan uzaklığı da dikkate alındığında bu güzel bölgemizin ilçe olmaması için hiçbir neden yoktur” açıklamasını yaptı.

Giresun’un 16’ıncı İlçesi Batlama’dır.

CHP Milletvekili Necati Tığlı; Batlama Vadisi’nin ilçe olması için TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifinde Batlama İlçe sınırlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belirlenmesi gerektiğini, yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma haklarının devam etmesi gerektiğini, imar ve kroki planlarının adaletli bir şekilde hazırlanmasının şart olduğunun altını  çizerken,  belediyecilik geçmişi ve kültürü olan Batlama’nın tüm potansiyeli dikkate alınarak, Giresun’un 16’ncı ilçesi olarak kurulması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi, madde gerekçeleri şu şekilde:

Madde 1- Giresun merkezde bulunan Batlama Vadisi daha önce bünyesinde 2 belde belediyesi bulundurması, 5.000’den fazla mevcut nüfusu, kurum ve kuruluşları ile tam bir ilçe hüviyetinde olması, sınırları içinde yaklaşık 30 köyün yer aldığı bir merkez konumunda olması, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar vardır. Bu kanun teklifinde Batlama Vadisinin ilçe olması öngörülmekte, bu ilçeye bağlanacak köy ve kasabalarla (ek 1) ilgili düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belirlenecektir.

Madde 2- Merkezi İdare tarafından ilçe kuruluşu ile ilgili olarak oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yetkilendirilmektedir.

Geçici Madde 1- İdare Kurulu oluşuncaya kadar geçecek süre içinde yetkili olacak idare kurulları belirtilmektedir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.

Giresun İlinde, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi

Madde 1- Batlama Vadisi sınırları içinde ekli (1) sayılı listede adları yazılı kasaba, mahalle ve köyleri kapsamak üzere Giresun ilinde Batlama adı altında yeni bir ilçe kurulmuş ve Giresun iline bağlanmıştır.

Madde 2- Bu Kanunla birlikte kurulan Batlama İlçesi’nde, Merkezi İdare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm Milli Eğitim, Milli Savunma, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 1- Bu Kanunla kurulan ilçede, İlçe İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar bu yerlerdeki adli, idari ve diğer işlemler eskiden bağlı olduğu il ve ilçenin idare kurulu tarafından yürütülür.

Madde 3- Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu kanun, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL