Güncel

“Eşitlik Ve Özgürlük Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz”

Giresun Eğitim Sen, 25 Kasım dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi, “Eşitlik ve Özgürlük Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz” dedi.

“Eşitlik Ve Özgürlük Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz”

Giresun Eğitim Sen’in yapmış olduğu açıklamada, Biz kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız. İfadelerine yer verildi.


Yapılan basın açıklaması şöyle devam etti: “ İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı feshinden sonra şimdi de 6284 sayılı yasa gibi şiddeti önlemede etkili yasal kazanımlar hedef gösterilmekte ve eril yargının cezasızlık politikası kadına yönelik şiddetin artmasına neden olmaktadır. Bu cezasızlıktan güç ve cesaret alan erkekler “gücüm yettiği için hedef aldım” diyebilecek cürette ve biz kadınları akıl almaz yöntemlerle katletmeye devam etmekte.”
Açıklamada kadın mücadelesine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:
“Biz kadınlar şiddete, sömürüye karşı, yaşamın özgür özneleri olma mücadelesini uzun yıllardır ve aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz. Kadın hak ve özgürlüğüne dair bugün ne varsa kadınların yıllardır yürüttüğü mücadelenin sonucu olduğunun farkındayız. Emeğimizin gaspı ve bedenimizin denetimine dayalı, tarihsel arka planı çok güçlü eril zihniyetin üzerimizde kurduğu sistematik tahakkümü kırmanın tek yolunun yine sürekli ve örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmekte olduğunu biliyoruz.
Pandemi boyunca da ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılırken, daha fazla yoksullaşıp, işsizleşip, güvencesiz- kayıt dışı çalışma koşullarında sömürülürken, istihdamdan kopup hane içi tüm bakım yüklerini karşılıksız olarak yüklenmek zorunda kalırken, şiddet ve istismar tehdidi altında yaşamaya zorlanırken, çözüm üretmek yerine kadına yönelik şiddeti ve istismarı meşru gören bu anlayışı, ürettiği politikaları ve uygulamalarını kabul etmiyoruz. Biz kadınlar toplumsal alanın her aşamasında varız ve var olmaya devam edeceğiz. Dünya emeğimiz üzerinde dönüyor. Hayatlarımıza ve emeğimize sahip çıkmaya her koşulda devam edeceğiz.”
“Eşitlik ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmiyoruz, isyanımızı büyütüyoruz” denilen açıklamada İstanbul Sözleşmesi’nden de asla vazgeçilemeyeceği belirtildi.
İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Güvenceli İş Güvenli Gelecek Talebimizden Vazgeçmiyoruz!
Örgütlenme Özgürlüğü Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz!
Barış İçinde Yaşama Talebimizden Vazgeçmiyoruz!
Şiddetsiz Bir Yaşam, Eşitlik, Özgürlük, Adalet, Demokrasi, Barış, Laiklik Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz!
Eşitlik Ve Özgürlük Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz İsyanımızı Örgütlüyoruz!
Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi!

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL