Köşe Yazısı

Ana Yurttan Ana Yurda: Balkan Göçmenleri

Günümüzde özellikle Yunanistan ile Ege ve Akdeniz sorunlarının büyümesinden dolayı Batı Trakya Türklerinin statüsü de gündeme gelmiştir. Balkanlar coğrafyası azımsanmayacak derecede Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu coğrafya yaklaşık 500..

Ana Yurttan Ana Yurda: Balkan Göçmenleri

Günümüzde özellikle Yunanistan ile Ege ve Akdeniz sorunlarının büyümesinden dolayı Batı Trakya Türklerinin statüsü de gündeme gelmiştir. Balkanlar coğrafyası azımsanmayacak derecede Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu coğrafya yaklaşık 500 senedir Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde kalmış, bundan dolayı iskandan dolayı yerleştirilen Türkmenler, bölge halkıyla evlilik yapan Türkler gibi ataların soyundan gelen halklar yaşamaktadır.

Kısacası, Osmanlı Devleti’nin iskan politikası olarak Balkanlar’a yerleştirilmiş olan Anadolu’daki yörüklerden ve kuzeyden gelen Kıpçak-Kuman boylarından oluşan Türk topluluklarının ahvâdıdır. Bu bölgede yaşayan Türkler, tarihin belirli dönemlerinde katliamlara, zorunlu göçlere ve asimile politikaları ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle 19. Yüzyılda Balkanlar’da başlayan bağımsızlık akınları ve milliyetçilik akımları yüzünden birçok Türk, Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Balkan Savaşlarında, 1. Dünya savaşında ve hatta 2. Dünya Savaşında bu bölgeden Anadolu’ya yoğun bir göç akımı olmuştur. Son olarak 1989 yılında Bulgaristan’daki zorunlu isim değiştirme vb. baskılar sonucunda Türkler başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere Türkiye’ye göç etmiş, politika değişiklikleri sonucu bu göçmenlerin bir kısmı Bulgaristan’a geri dönmüştür. Fakat 1989 yılında Bulgaristan’ın uyguladığı bu baskı politikası birçok kişiyi etkilemiştir.

21. Yüzyıla girmeye yakın son on yılda bile bu tip gerici politikalar yüzünden birçok Türk, yurdundan edilmiştir. Ana yurtlarından, ana yurtlarına göç etmek zorunda kalmışlardır. Batı Trakya bölgesi ise Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus mübadelesi sonucunda Yunanistan’da azınlık olarak kalan bölgedir. 1923-1924 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinden muaf tutulmuşlar ancak Lozan’daki görüşmelerde, Mesta Karasu Nehri ile Meriç Nehri arası Batı Trakya olarak kabul edildiğinden, Mesta ile Ustruma Nehirleri arasında kalan Kavala, Drama, Serez bölgelerindeki Türkler mübadeleye tabi olmuşlar ve Türkiye’ye gelmek zorunda kalmışlardır.

Günümüzde Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek gibi ülkelerde milyonlarca Türk yaşamaktadır. 1990’lı yıllardaki Bosna Savaşında da bu etnik hareketlerden etkilenen binlerce Müslüman Türk ise bu politikaların kurbanı olmuş ve aşırı sağcı örgütler tarafından katledilmişlerdir. Ana yurtlarında yüzlerce kez yok edilmek istenildiler. Fakat Balkan Türkleri her seferinde daha da güçlü olarak ayağa kalkmışlardır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL